HET Studiebureau Elektriciteit

info@vitech.be | T. 015 21 12 21

U bent hier

Controle van de uitvoering

Deze fase omvat:
    Nazicht van de uitvoeringsdossiers van de installateur(s)

  • het nazicht van de berekeningsnota’s, tekeningen, schema’s, technische fiches,…. in te dienen door de Installateu

   Opvolging der werken

  • de periodieke controle van de uitvoering en van de vordering der werken technieken op de werf
  • opmaken van het werfverslag met betrekking tot de technieken
  • de instructies aan de personen die verantwoordelijk zijn voor de plaatselijke leiding, de permanente controle of toezicht over de werken technieken op de werf
  • het onderzoek van de verslagen betreffende proeven en testen van materiaal en materieel, met interpretatie van en opmerkingen over de bekomen resultaten
  • het nazicht en de goedkeuring van de vorderingsstaten van de Installateur
  • de bespreking, het nazicht en het goedkeuren van supplementen ingediend door de Installateur, met gemotiveerd advies
  • op het einde van de werken, het bekomen en het nazicht van de tekeningen van de technische uitrustingen zoals uitgevoerd (as built).

Over Vitech

Vitech is een studiebureau actief op het gebied van technische uitrustingen in gebouwen en in (semi-) industrie.

Contacteer Ons

 

Kaart