HET Studiebureau Elektriciteit

info@vitech.be | T. 015 21 12 21

U bent hier

Opleveringen

Alleen de Bouwheer is bevoegd de opleveringen uit te spreken. De interventies van het Studiebureau omvatten:
    Voor de voorlopige oplevering

  • de controle van het geheel van de uitvoering
  • de bepaling van het programma van de proeven
  • het nazicht van de procedure der proeven en de resultaten ervan
  • het nazicht van de eindafrekening der werken
  • het overhandigen aan de Opdrachtgever van een verslag met voorstel tot voorlopige aanvaarding of weigering

    Voor de definitieve oplevering

  • de controle en de eventueel vereiste proeven gedurende de periode begrepen tussen de voorlopige en de definitieve aanvaarding
  • het overhandigen aan de Opdrachtgever van een verslag met voorstel tot definitieve aanvaarding of weigering

Over Vitech

Vitech is een studiebureau actief op het gebied van technische uitrustingen in gebouwen en in (semi-) industrie.

Contacteer Ons

 

Kaart