HET Studiebureau Elektriciteit

info@vitech.be | T. 015 21 12 21

U bent hier

Risicoanalyse

1- Risicoanalyse met betrekking tot de elektrishe installaties (KB 04/12/2012)

Het KB 04/12/2012 gaat over de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen. Dus in ALLE gebouwen waar personeel is tewerkgesteld, is dit van toepassing.Dus, een Risicoanalyse is verplicht voor ALLE elektrische installaties (zowel oud als nieuw) !

Dit KB vervangt het KB 2/6/2008 dat enkel over "oude elektrische installaties" ging

Dus ALLE elektrische installaties van vòòr 1981/1983 die gebouwd zijn vlg het ARAB en van nà 1981/1983 die gebouwd zijn vlg het AREI vallen nu onder dit KB. Dus vanaf nu is er slechts één wetgeving van toepassing nl . het AREI. 

De bedoeling hiervan is om dezelfde veiligheid te hebben voor zowel oude als nieuwe elektrische installaties.

De minimale voorschriften waaraan de oude elektrische installatie voortaan dient te voldoen staan vermeld in Bijlage I van dat KB en dit tegen uiterlijk 31/12/2016. 

Opmaak van een risicoanalyse moest eigenlijk al uitgevoerd worden volgens het KB 04/08/1996 en KB 27/03/98 (Welzijnswet). Maar met dit KB 04/12/2012 legt men termijnen op !
De opmaak van een risicoanalyse houdt in grote lijnen in:

  • Opsporen van de risico’s.
  • Evaluatie van deze risico’s
  • Maatregelen nemen om deze risico’s te vermijden of te reduceren

Ook in het AREI art 104 (KB van 25/4/2013) spreekt over een risicoanalyse met betrekking tot de vitale installaties en Tabel van Uitwendige Invloeden

Het studiebureau Elektriciteit kan assistentie leveren bij de opmaak van de risicoanalyse.

2- Risicoanalyse met betrekking tot de blikseminstallatie

Het beveiligen van een gebouw tegen bliksem vereist volgens de (nieuwe) norm voor bliksembeveiliging NBN EN 62305 voorafgaandelijk een inschatting van het risico (Risicoanalyse). De vereiste beveiligingsklasse (I tot IV) van het bliksembeveiligingssysteem wordt door de risicoanalyse bepaald, voor zover deze niet door andere voorschriften anders werd vastgelegd.

Het ingenieursbureau Vitech kan een risicoanalyse uitvoeren met betrekking tot de bliksemafleiderinstallatie

 

Over Vitech

Vitech is een studiebureau actief op het gebied van technische uitrustingen in gebouwen en in (semi-) industrie.

Contacteer Ons

 

Kaart