HET Studiebureau Elektriciteit

info@vitech.be | T. 015 21 12 21

U bent hier

Schetsontwerp

Het doel van de fase van het schetsontwerp is het vastleggen of verduidelijken van de basisgegevens nodig voor de studie van het eigenlijk voorontwerp en het daaropvolgend ontwerp. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de Architect/Opdrachtgever/Bouwheer. 
    Deze basisgegevens zijn onder meer:

 • Budget en planning en eisenprogramma: exacte definitie van de objectieven van de Bouwheer
 • Normalisatie: bevestigen van normen en aanbevelingen die moeten nageleefd worden
 • Bouwkunde: bevestigen of verkrijgen van de gegevens (nomenclatuur van de lokalen, oppervlakte, bezetting, bestemming, vrije hoogte, bijzondere voorwaarden,…)
 • Vastleggen van de behoeften en karakteristieken van de technische uitrustingen

Er zal een document overgemaakt worden met o.m.

 • Synthese van de criteria en technische eisen die weerhouden dienen te worden
 • Een ruwe raming van het budget; onderzoek van alternatieve oplossingen indien het vooropgesteld budget overschreden is
 • Een eerste schatting van termijnen

    Aan de Architect zullen de volgende informaties overhandigd worden:

 • de behoeften aan technische ruimtes
 • de doorsneden en de inplanting van de technische kokers
 • de hoogten boven de valse plafonds nodig voor de technische installaties
 • diverse technische vereisten

Over Vitech

Vitech is een studiebureau actief op het gebied van technische uitrustingen in gebouwen en in (semi-) industrie.

Contacteer Ons

 

Kaart